Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 December 1975 (Brussel). RG 22883

Datum :
18-12-1975
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19751218-3
Rolnummer :
22883

Samenvatting :

Bij administratieve beslissing werd aan verzoekster een gewaarborgd inkomen voor bejaarden toegekend, waarvan het bedrag werd verminderd wegens bestaansmiddelen voortspruitend uit een beroepsactiviteit. Belanghebbende stelt beroep in bij de rechter, daarbij als enige reden aanvoerend dat haar beroepsarbeid eerlang zal worden stopgezet. De rechtbank die de stopzetting van de beroepsarbeid vaststelt, vernietigt de administratieve beslissing op de datum van de stopzetting van zulkdanige arbeid en belast de administratie een nieuwe beslissing te treffen met uitwerking op deze datum.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.