Arbeidsrechtbank: Vonnis van 2 Maart 1979 (Brussel). RG 11376

Datum :
02-03-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790302-6
Rolnummer :
11376

Samenvatting :

Wanneer twee periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid op elkaar volgen, met een onderbreking, en iedere periode veroorzaakt werd door een onderscheiden letsel, waarvan het tweede slechts aan het licht kwam na volledige genezing van het eerste, dan kan de verjaringstermijn van de vordering tot herstel van de tweede schade slechts beginnen te lopen vanaf de datum waarop deze laatste ontstaan is.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.