Arbeidsrechtbank: Vonnis van 25 April 1973 (Brussel). RG 2539

Datum :
25-04-1973
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730425-4
Rolnummer :
2539

Samenvatting :

Het akkoord van de bediende nopens een vrijstelling van prestatie tijdens de opzeggingstermijn die hem betekend werd en de ontvangst van een vergoeding gelijk aan het loon van de opzeggingstermijn houdt geen verzaking in aan het recht een aanvullende opzeggingsvergoeding noch een uitwinningsvergoeding te vorderen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.