Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 Oktober 1972 (Brussel). RG 2130

Datum :
26-10-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721026-6
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

Alleen de verstrekkingen die voorkomen in de nomenclatuur of in een wettelijke of reglementaire tekst, alsmede die waarvoor toestemming is verleend door het College van geneesheren-directeurs, overeenkomstig art. 19 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, mogen worden vergoed.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.