Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 September 1972 (Brussel). RG 4416

Datum :
28-09-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720928-5
Rolnummer :
4416

Samenvatting :

Het ontslag waartoe een bediende door haar werkgever wordt verplicht omdat deze laatste de feiten welke het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijk onderzoek, dat trouwens nadien werd geseponeerd, als feiten van dringende aard, wordt geacht te zijn gebeurd onder morele dwang en dient als nietig te worden beschouwd. De werkgever wordt dienvolgens geacht zelf de overeenkomst te hebben verbroken zonder opzegging of dringende reden en is een opzeggingsvergoeding verschuldigd.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.