Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 December 1977 (Brussel). RG 7435

Datum :
05-12-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771205-7
Rolnummer :
7435

Samenvatting :

Het cassatiearrest van 20 april 1977 (J.T.T. p. 180) is niet toepasselijk op het arbeidsrecht. In de huidige reglementering kan worden overeengekomen dat een bepaalde betaling een schenking uitmaakt zelfs zo inzake maatschappelijke zekerheid dat voordeel onderworpen is aan een inhouding voor maatschappelijke zekerheid. Het maaltijdtiket kan worden gelijkgesteld met loon tenzij de werkgever zich het recht voorbehouden heeft het voordeel op elk ogenblik af te schaffen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.