Arbeidsrechtbank: Vonnis van 6 Juni 1988 (Brussel). RG 20.050

Datum :
06-06-1988
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880606-6
Rolnummer :
20.050

Samenvatting :

Het akkoord aangebracht op de opzeggingsbrief moet ondubbelzinnig blijken uit de verklaring van de werknemer. De ondertekening door de werknemer van een door de werkgever in machineschrift aangebrachte vermelding kan slechts aanzien worden als kennisname voor ontvangst.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.