Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 April 1974 (Brussel). RG 730

Datum :
08-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740408-4
Rolnummer :
730

Samenvatting

Wanneer een werkloze 95 % aandelen van een firma bezit en zich actief bezighoudt met het beheer van de firma die twee personeelsleden telt is zulk beheer arbeid die valt onder deze bedoeld in art. 126, 2°, b van het K.B. van 20.12.1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid en moet hij deze aktiviteit vermelden bij zijn aanvraag om uitkering. Het is zonder belang of deze aktiviteit die ongetwijfeld arbeid is die ingeschakeld is in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet tot het gewoon beheer van eigen bezit beperkt is, al dan niet een inkomen oplevert.

Vonnis

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.