Arrondissements-rechtbank: Vonnis van 15 Mei 1972 (Brussel). RG P971524N

Datum :
15-05-1972
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720515-2
Rolnummer :
P971524N

Samenvatting :

De Regie van Telegraaf en Telefoon, openbare administratie die de rechtspersoonlijkheid bezit en die in het leven geroepen werd om een openbaar belang te dienen, is nochtans een organisme dat, wat haar betrekkingen met derden aangaat en wat de innerlijke werking betreft, handelsmethoden toepast. Derhalve door de verplichtingen van de Regie als van commerciële aard te beschouwen, heeft de wet van 19-7-1930 met betrekking tot het oprichten en de werking van de Regie van Telegraaf en Telefoon, noodzakelijkerwijze de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel op het oog gehad.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.