Arrondissements-rechtbank: Vonnis van 17 December 1979 (Brussel). RG 75/328

Datum :
17-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791217-6
Rolnummer :
75/328

Samenvatting :

Waar verweerder geen exceptie van onbevoegdheid opwerpt noch de rechtbank ambtshalve een middel dat uit haar onbevoegdheid voortkwam heeft ingeroepen, is de arrondissementsrechtbank onregelmatig gevat.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.