Arrondissements-rechtbank: Vonnis van 24 Juni 1971 (Brussel). RG 14568

Datum :
24-06-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710624-2
Rolnummer :
14568

Samenvatting :

De vrederechter is bevoegd ratione materiae om kennis te nemen van het verzoekschrift dat ertoe strekt, na advies van de geneesheer, de ongeschiktheid vast te stellen van een gehandikapt kind waarvoor, op grond van artikel 63 van de samengeordende wet en het uitvoeringsbesluit van 29 juni 1967, kinderbijslag wordt gevraagd.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.