Hof van Beroep: Arrest van 11 Januari 1995 (Brussel)

Datum :
11-01-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950111-6
Rolnummer :

Samenvatting :

De koopman die, gedagvaard door een schuldeiser, door de rechtbank van koophandel failliet verklaard is, kan tegen het vonnis hoger beroep instellen, ook al is het vonnis te zijnen opzichte bij verstek gewezen. Hij is niet gehouden eerst verzet te doen overeenkomstig art. 473, eerste lid, Fw.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.