Hof van Beroep: Arrest van 12 Februari 1992 (Brussel). RG 38382

Datum :
12-02-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920212-5
Rolnummer :
38382

Samenvatting :

Het is de partijen toegelaten hun oorspronkelijke vordering te wijzigen of uit te breiden, zelfs onder een andere juridische kwalificatie, door middel van nieuwe op tegenspraak genomen conclusie, niet alleen wanneer deze uitbreiding, overeenkomstig artikel 807 Gerechtelijk Wetboek, berust op een feit of akte in de dagvaarding aangehaald, maar tevens wanneer zij steunt op nieuwe feiten die zich staande het geding hebben voorgedaan en die een invloed hebben op het geschil.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.