Hof van Beroep: Arrest van 14 Oktober 1994 (Brussel)

Datum :
14-10-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941014-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Het feit een bloedproef om een futiele reden te weigeren is een aanduiding dat de verzekerde ervan bewust was dat hij in een toestand verkeerde die niet normaal was en het verzekerde risico verzwaarde. Bovendien kan geen enkele weggebruiker nog de nadelige invloed van alcohol loochenen op de geschiktheid een voertuig te besturen gelet op de talrijke informatiecampagnes.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.