Hof van Beroep: Arrest van 15 December 1994 (Brussel)

Datum :
15-12-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941215-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De commissionair-expediteur die van in het begin al zich in deze hoedanigheid aan zijn gesprekspartners voorstelt, zonder enige twijfel te laten m.b.t. de juiste toedracht van zijn activiteiten, kan niet met een vervoerder worden gelijkgesteld. Wat de keuze van de vervoerder betreft, stelt de commissionair-expediteur zich enkel bloot aan een middelenverbintenis.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.