Hof van Beroep: Arrest van 20 Januari 1981 (Brussel)

Datum :
20-01-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810120-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De verkoop of het aanbod tot verkoop van piraterijfonoplaten is geen daad van namaak. De staking van deze praktijk kan op grond van artikel 54 van de wet op de handelspraktijken gevorderd worden. In afwezigheid van een bijzondere wetgeving ter beteugeling van de nevenrechten van het auteursrecht, is er geen gevaar voor tegenstrijdigheid tussen de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van koophandel en van een andere rechtsmacht. De goede trouw van de verweerder is irrelevant t.a.v. de gegrondheid van een vordering tot staking.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.