Hof van Beroep: Arrest van 21 Februari 1980 (Brussel). RG 84/1293

Datum :
21-02-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800221-3
Rolnummer :
84/1293

Samenvatting

De pedagogische en materiele tekortkomingen die een meisje gedurende bijna 7 jaar heeft moeten ondergaan ingevolge het volledig gebrek aan belangstelling vanwege haar vader vormen de grove nalatigheid die op grond van artikel 32 van de wet van 8 april 1965 de ontzetting uit de ouderlijke macht tot gevolg kunnen hebben.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.