Hof van Beroep: Arrest van 26 Mei 1994 (Brussel)

Datum :
26-05-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19940526-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De aanwezigheid van een plas water, voldoende groot en diep om het stilvallen van de motor van een wagen die er door rijdt tot gevolg te hebben, maakt een gebrek aan de rijbaan uit; dit stilvallen was trouwens niet voorzienbaar voor het voertuig dat tegen het stilgevallen voertuig botste.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.