Hof van Beroep: Arrest van 27 Juni 1968 (Brussel). RG 85/8968

Datum :
27-06-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680627-1
Rolnummer :
85/8968

Samenvatting :

De voorzitter van de rechtbank van koophandel is bevoegd om over de derde medeplichtigheid aan een contractuele fout te oordelen, die aldus als een daad strijdig met de eerlijke gebruiken in handelszaken beschouwd moet worden. De kennis van een bestaand exclusiviteitscontract volstaat niet om de derde medeplichtigheid te bewijzen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.