Hof van Beroep: Arrest van 29 Januari 1965 (Brussel). RG 85/8968

Datum :
29-01-1965
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19650129-4
Rolnummer :
85/8968

Samenvatting :

Om het gevaar voor verwarring te beoordelen, moet rekening worden gehouden met het overheersend belang van de kenmerkende opschriften en met het bijkomstig en banaal karakter van de structuur-, vorm- en kleurbestanddelen. Men kan geen verwijt richten aan een concurrent wanneer deze de aard van zijn diensten aan het publiek heeft laten kennen door gewoon gebruik te hebben gemaakt van de Franse taal in haar gebruikelijke termen. Het gebruik in een uithangbord van een vreemde en suggestieve term waarvan het gebruik een zekere originaliteit inhoudt, is vatbaar voor bescherming.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.