Hof van Beroep: Arrest van 29 November 1978 (Brussel). RG 75/390

Datum :
29-11-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19781129-5
Rolnummer :
75/390

Samenvatting :

Krachtens art. 1047 Ger. W. moet de akte van verzet op straffe van nietigheid de middelen van de eiser in verzet bevatten. Het is niet voldoende te zeggen dat men middelen heeft, daar de wet vereist dat deze kenbaar worden gemaakt, al was het slechts summier.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.