Hof van Beroep: Arrest van 30 Juni 1981 (Brussel). RG 84/1293

Datum :
30-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810630-7
Rolnummer :
84/1293

Samenvatting :

Het principe van gelijkheid tussen de geslachten raakt de Belgische internationale openbare orde. Is aldus strijdig met de Belgische internationale openbare orde, de verstoting in Marokko, die berust op de eenzijdige en uitsluitende macht van de man om aan het huwelijk een einde te stellen, terwijl de vrouw zich hiertegen niet kan verzetten en over geen gelijkaardig recht beschikt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.