Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 10 September 1991 (Brussel)

Datum :
10-09-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19910910-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Er dient ingegaan te worden op de terugvordering door de verzekeraar van het onverschuldigde in geval van een per vergissing uitgevoerde betaling, ingevolge een bedrieglijke verzwijging en bij gebrek aan een transactie.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.