Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 12 April 1988 (Brussel). RG 83/1635;83/2198

Datum :
12-04-1988
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880412-13
Rolnummer :
83/1635;83/2198

Samenvatting :

De beslissing van de algemene vergadering van een B.V.B.A., dat de verliezen van het boekjaar zullen worden geboekt op het debet van de rekening-courant van de vennoten, kan niet worden tegengeworpen aan de vennoot die zijn toestemming niet heeft gegeven, en bindt zijn persoonlijk vermogen niet.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.