Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 17 Juni 1968 (Brussel). RG 74/3.677

Datum :
17-06-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680617-1
Rolnummer :
74/3.677

Samenvatting :

De schuldvergelijking na faling is mogelijk indien de respektievelijke schulden hun oorzaak in eenzelfde wederkerig kontrakt vinden, zoals een aannemingsovereenkomst. Deze is echter uitgesloten indien de schulden hun oorzaak in verscheidene kontrakten tussen verschillende personen aangegaan, vinden.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.