Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 17 Oktober 1994 (Brussel)

Datum :
17-10-1994
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941017-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Voor echtgenoten die slechts kortstondig hebben samengewoond en naderhand uit de echt zijn gescheiden, ligt het voor de hand dat er geen affectio societatis aanwezig is geweest. Onder die omstandigheden kan toepassing worden gemaakt van artikel 1278, derde lid, Gerechtelijk Wetboek. Het feit dat de echtgenoten onder het stelsel van algemene gemeenschap zijn gehuwd, neemt niet weg dat, in acht genomen het tijdstip van de feitelijke scheiding, de rechtbank kan bevelen dat uit de gemeenschap bepaalde goederen en schulden zullen geweerd worden. Artikel 1278 Gerechtelijk Wetboek mag in deze zin worden uitgelegd dat niet alleen bepaalde goederen en schulden kunnen worden uitgesloten, maar alle goederen en schulden verkregen of ontstaan sinds het tijdstip van de feitelijke scheiding.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.