Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 3 Maart 1992 (Brussel). RG 456690

Datum :
03-03-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920303-1
Rolnummer :
456690

Samenvatting :

Bij de begroting van het bedrag aan levensonderhoud dat ouders verschuldigd zijn aan hun niet-zelfstandige kinderen, dienen de mogelijkheden van de ouders om inkomsten te verwerven in rekening te worden gebracht. Kinderen mogen immers geenszins het slachtoffer worden van eventuele professionele nalatigheden of onhandigheden van hun ouders.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.