Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 30 April 1981 (Brussel). RG 84/1293

Datum :
30-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810430-1
Rolnummer :
84/1293

Samenvatting :

De uitkering na echtscheiding moet worden beoordeeld met verwijzing naar de levensvoorwaarden van de echtgenoten tijdens het samenleven. Om deze levensvoorwaarden te beoordelen meent de rechtbank redelijkerwijze te mogen betwijfelen dat de door verweerder ingeroepen fiscale documenten zijn materiële toestand wel juist weergeven. De welstand van partijen tijdens het samenleven wordt daarentegen bewezen, onder andere door de aankoop van een gemeenschappelijk onroerend goed, door de gift van een waardevol juweel ter gelegenheid van de geboorte van een kind, door het feit dat de echtgenote, die een universitaire opleiding had genoten, niet hoefde te werken en door het feit dat de man op het ogenblik van de scheiding een globale uitkering van 40.000 F heeft aangeboden en vrijwillig heeft betaald. De uitkering na echtscheiding wordt overigens beoordeeld, rekening houdend met de mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde. De rechtbank moet dus rekening houden met de beroepsinkomsten die de eiseres kan verwerven, gezien haar opleiding en de mogelijkheden waarover zij beschikt om daadwerkelijk een beroep uit te oefenen; hierbij komen in aanmerking, haar beschikbaarheid ten aanzien van familiale lasten, haar gezondheidstoestand en de arbeidsmarkt.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.