Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 9 September 1992 (Brussel). RG 83/1635;83/2198

Datum :
09-09-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920909-2
Rolnummer :
83/1635;83/2198

Samenvatting :

Overspel na de feitelijke scheiding van de echtgenoten houdt slechts op beledigend te zijn indien de andere echtgenoot de huwelijksband moreel heeft verbroken en zijn echtgenoot daardoor van de huwelijksplicht heeft ontheven. Het overspel van de vrouw, door haar in briefwisseling erkend, heeft het huwelijk van partijen ernstig geraakt; uit dezelfde briefwisseling blijkt evenwel dat alle banden tussen de echtgenoten niet verbroken waren. Een crisissituatie tussen de echtgenoten, hoe ernstig ook, kan niet worden gelijkgesteld met de opheffing van de huwelijksband, waardoor de echtgenoot die deze zou hebben gewild, de mogelijkheid verliest om zich beledigd te achten omdat de andere gebruik maakt van de vrijheid die hem aldus werd teruggegeven.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.