Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Maart 1981 (Charleroi (Charleroi)). RG 81132

Datum :
18-03-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810318-1
Rolnummer :
81132

Samenvatting :

De arbeidsweg is de normale weg die de arbeider moet afleggen om zich ondermeer te begeven van de plaats waar het arbeidskontrakt wordt uitgevoerd naar zijn verblijfplaats. De normale toestand van het trajekt wordt bepaald met betrekking tot de ruimte en de tijd. De mecanicien-hersteller die na het herstellen van een voertuig zijn werkplaats verlaat met het bewuste voertuig met het oog op een proefrit en zich in een drankgelegenheid begeeft waar hij gedurende verscheidene uren alkoholhoudende dranken verbruikt, maakt misbruik van het technisch kontrolerecht dat hij bezit om zich te ontspannen en onttrekt zich vrijwillig en wederrechtelijk aan het gezag van zijn werkgever. Het ongeval waarvan hij het slachtoffer wordt, omstreeks half één 's nachts terwijl hij naar zijn woonplaats terugkeert langs de geografische weg, is geen arbeidswegongeval.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.