Arbeidsrechtbank: Vonnis van 7 Januari 1980 (Charleroi (Charleroi)). RG 84/1293

Datum :
07-01-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800107-3
Rolnummer :
84/1293

Samenvatting :

Een grensarbeider die volledig werkloos is geworden en krachtens de gemeenschapsverordeningen werkloosheidsuitkeringen trekt in het land waar hij woont, verliest daardoor automatisch de hoedanigheid van grensarbeider. De invaliditeitsuitkeringen waarop die werknemer aanspraak maakt, komen volledig ten laste van het land waarvan de wettelijke regeling toepasselijk was op het ogenblik dat de arbeidsongeschiktheid, gevolgd door invaliditeit, is opgetreden.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.