Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 12 Maart 1993 (Charleroi)

Datum :
12-03-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930312-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De omstandigheid dat de verzekerde over een voorlopige groene kaart beschikte verhindert niet dat de verzekeraar bewijst dat er schorsing was van de waarborg, hetgeen hij in casu doet. Bijgevolg wordt de regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde gegrond verklaard.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.