Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 2 April 1993 (Charleroi)

Datum :
02-04-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930402-9
Rolnummer :

Samenvatting :

De geneesheer die vaststelt dat de familie helemaal overstuur is had zich des te behoedzamer dienen op te stellen alvorens een wegname zonder haar toestemming uit te voeren vermits de feiten plaats grepen voor het in werking treden van de Wet van 14 februari 1987. Zelfs indien de wegname niet werd uitgevoerd door verweerder persoonlijk, blijft hij aansprakelijk omdat hij aan de leden van zijn dienst instructies behoorde te geven dat in zijn dienst geen enkele ongepaste ingreep mocht worden uitgevoerd op een lichaam. Verweerder is tekort geschoten in zijn verplichtingen van loyaliteit, welvoeglijkheid en voorzichtigheid. De morele schade van de eisers, rekening gehouden met het bijzonder karakter ervan, kan slechts ex aequo et bono begroot worden op een bedrag van 1 frank.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.