Arbeidsrechtbank: Vonnis van 17 Februari 1975 (Dendermonde (Aalst)). RG 2539

Datum :
17-02-1975
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750217-11
Rolnummer :
2539

Samenvatting :

De benadeelde partij, die wenst gebruik te maken van haar recht om de foutieve gedraging van de andere partij als kontraktverbrekend te aanzien, dient duidelijk een beslissing te nemen (Inexécution fautive et dissolution du contrat d'emploi _ R. Van De Put _ T.S.R. 1962 p. 247). Deze beslissing heeft inderdaad tot gevolg dat de rechtbank, wanneer ze oordeelt dat de partij ten onrechte gebruik heeft gemaakt van dit recht, zal beslissen dat deze partij geacht wordt, zelf de overeenkomst te hebben verbroken (R. Van De Put ibid. p. 247). Er dient derhalve te worden aangenomen dat de benadeelde partij zich minstens dient te gedragen op een manier waaruit op ondubbelzinnige wijze kan worden besloten dat ze de eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de andere partij vast stelt.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.