Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 Maart 1971 (Dendermonde (Aalst)). RG 1645

Datum :
05-03-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710305-4
Rolnummer :
1645

Samenvatting :

Een op zichzelf staand proefkontrakt bestaat niet. Er kan enkel sprake zijn, van een proefclausule vervat in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, onbepaalde duur of bepaald werk. Zo de werkman het kontrakt verbreekt vooraleer hij begon te werken is hij schadevergoeding verschuldigd op basis van art. 1142 B.W.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.