Arbeidsrechtbank: Vonnis van 14 Februari 1979 (Dendermonde (Sint-Niklaas)). RG 78/6710

Datum :
14-02-1979
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790214-1
Rolnummer :
78/6710

Samenvatting :

Zo uit de vaststellingen van een geneesheer blijkt dat de letsels die een verzekerde bij een verkeersongeval opliep, de enige oorzaak zijn van zijn arbeidsongeschiktheid en zo deze verzekerde een gemeenrechtelijke forfaitaire schadevergoeding ontving waarvan het bedrag, na aftrek van de vergoeding van het moreel leed, de materiële schade, de gezondheidszorgen en andere uitgaven, ruimschoots dat der uitkeringen overtreft, mag men geredelijk aannemen dat deze schadevergoeding ook het inkomensverlies omwille van zijn arbeidsongeschiktheid dekt en dat er hem bijgevolg geen Z.I.V.-uitkeringen meer verschuldigd zijn.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.