Arbeidsrechtbank: Vonnis van 17 Januari 1983 (Dinant). RG 74/347

Datum :
17-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830117-2
Rolnummer :
74/347

Samenvatting :

Opdat uit de uitoefening van een mandaat in een vennootschap geen verzekeringsplicht zou voortvloeien, is het noodzakelijk dat ofwel de statuten klaar en duidelijk stellen dat het mandaat kosteloos is, ofwel die statuten er niets over zeggen, de algemene vergadering heeft beslist dat het kosteloos is. Wanneer de statuten van een vennootschap voorzien dat, in geval van ontbinding, de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar zal aanduiden en zijn loon zal bepalen, en de algemene vergadering, in dit geval, de betrokkene heeft aangeduid als vereffenaar, zonder enige beslissing te nemen omtrent zijn loon, dan is het bewijs van de kosteloosheid van zijn mandaat niet geleverd. Het heeft immers weinig belang of de betrokkene geen loon heeft ontvangen want wat artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 april 1967 onder kosteloosheid verstaat, is de uitsluiting van elke mogelijkheid van inkomsten.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.