Arbeidsrechtbank: Vonnis van 18 Januari 1983 (Dinant). RG 14595

Datum :
18-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830118-6
Rolnummer :
14595

Samenvatting :

1. De afwezigheid van aanbreng van kliënteel wordt niet bewezen door de enkele vermindering van het aantal kliënten; wanneer een niet-concurrentiebeding is overeengekomen, dan dient de werkgever daarentegen te bewijzen dat de nieuwe kliënten niet werden opgesomd. Een vermindering van het zakencijfer is evenmin bepalend. 2. Het feit dat de handelsvertegenwoordiger een tegenopzegging heeft gegeven na door de werkgever ontslagen te zijn kan geen weerslag hebben op de toekenning van de uitwinningsvergoeding, aangezien alleen de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd. De stappen die door de handelsvertegenwoordiger zijn ondernomen met het oog op het verkrijgen van het conventioneel brugpensioen wijzen evenmin op een afwezigheid van nadeel, wanneer de werkgever niet kan aantonen dat de handelsvertegenwoordiger beslist had niet meer te arbeiden wanneer hij met brugpensioen zou zijn.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.