Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 Januari 1978 (Dinant). RG 78/6710

Datum :
20-01-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780120-2
Rolnummer :
78/6710

Samenvatting :

Wanneer een werknemer wordt afgedankt wegens onregelmatigheid in het werk en hij bovendien goedvond zelfs zijn opzeggingstermijn niet te presteren, is de sanktie van uitsluiting tijdens vier weken gerechtvaardigd aangezien belanghebbende door zijn schuld zijn betrekking verloren heeft.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.