Arbeidsrechtbank: Vonnis van 4 Oktober 1977 (Dinant). RG 75/390

Datum :
04-10-1977
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771004-1
Rolnummer :
75/390

Samenvatting :

De wetgeving inzake arbeidsovereenkomst betreft uitsluitend de individuele betrekkingen. Die wetgeving is dus dwingend en niet van openbare orde. Dezelfde wetgeving is niet dwingend ten opzichte van de werkgever. Bijgevolg, en inzonderheid, moet de rechter de bepalingen inzake arbeidsovereenkomsten voor bedienden, toepassen op de arbeider aan wie de werkgever kontraktueel het bediendenstatuut verleend heeft.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.