Hof van Justitie van de EU: Arrest van 11 Maart 1980 (Europa). RG 79104

Datum :
11-03-1980
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800311-1
Rolnummer :
79104

Samenvatting

De taak die het Hof van Justitie bij art. 177 EEG-Verdrag is opgedragen, bestaat erin de rechterlijke instanties van de Gemeenschap de gegevens voor de uitlegging van het gemeenschapsrecht te verschaffen, die zij nodig hebben voor de oplossing van echte geschillen waarvan zij kennis nemen.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.