Hof van Justitie van de EU: Arrest van 13 Oktober 1977 (Europa)

Datum :
13-10-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771013-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Zolang de werknemer een pensioen ontvangt op basis van de nationale wetgeving beletten de bepalingen van reglement 1408/71 niet dat hem de nationale wetgeving integraal wordt toegepast, de nationale anti-cumulregeling inbegrepen, met dienverstande dat zo de nationale wetgeving minder gunstig is dan het stelsel van totalisering en proratisering, dit laatste krachtens artikel 48, alinéa 1 van reglement 1408/71 moet worden toegepast.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.