Hof van Justitie van de EU: Arrest van 14 Maart 1978 (Europa). RG 7783

Datum :
14-03-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780314-3
Rolnummer :
7783

Samenvatting :

Uit een onderzoek van de bepalingen van verordening nr. 3 blijkt dat geen daarvan een beletsel vormt voor de toepassing van de nationale verbodsregelen inzake samenloop op de uitkeringen die alleen zijn verkregen op grond van de nationale wettelijke regeling. Art. 9 (2) van verordening nr. 4, genomen in uitvoering, van art. 11 (2) van de verordening nr. 3, waarbij een beperkte samenloop wordt toegestaan, is enkel van toepassing wanneer de bedoelde uitkering is verleend, mede met toepassing van de samentellings- en proratiseringsregelen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.