Hof van Justitie van de EU: Arrest van 16 Januari 1992 (Europa)

Datum :
16-01-1992
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920116-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Een nationale rechter is gehouden zijn nationaal recht uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van een Europese richtlijn om het beoogde resultaat ervan te bereiken. Het is niet misleidend in de zin van Richtlijn 84/450/EEG om in een reclame een voertuig nieuw, goedkoper en met constructeurswaarborg voor te stellen, wanneer het voertuig nooit in het verkeer is gebracht, is geïmporteerd en enkel voor dat doel is geïmmatriculeerd en het in een andere Lidstaat goedkoper wordt verkocht dan door de concessieshouders in de Lidstaat van invoer door het feit dat er minder accessoires zijn.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.