Hof van Justitie van de EU: Arrest van 16 Mei 1979 (Europa)

Datum :
16-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790516-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien artikel 46 van verordening 1408/71 voor de werknemer gunstiger uitvalt dan de nationale wet krachtens welke hij een pensioen ontvangt, moet dit artikel integraal worden toegepast.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.