Hof van Justitie van de EU: Arrest van 25 Juni 1981 (Europa). RG 74/347

Datum :
25-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810625-1
Rolnummer :
74/347

Samenvatting :

Er is onverenigbaarheid tussen de hoedanigheid van stagedoend ambtenaar, onderworpen aan het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, en dat van plaatselijk agent onderworpen aan het stelsel dat toepasselijk is op de andere agenten van de Europese Gemeenschappen, in die zin dat de toelating van een plaatselijk agent tot de hoedanigheid van stagedoend ambtenaar, van rechtswege, een einde stelt aan de toepasselijkheid van de bepalingen van het stelsel dat toepasselijk is op de andere agenten en aan de uitwerking van de arbeidsovereenkomst voor bedienden op die basis gesloten.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.