Hof van Justitie van de EU: Arrest van 31 Januari 1991 (Europa). RG 90/C-18

Datum :
31-01-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19910131-4
Rolnummer :
90/C-18

Samenvatting :

Een bepaling van een door de Gemeenschap met derde Staten gesloten overeenkomst moet worden geacht rechtstreeks toepasselijk te zijn, wanneer zij, gelet op haar bewoordingen en op het doel en de aard van de overeenkomst, een duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichting behelst, voor welker uitvoering en werking geen verdere handeling vereist is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.