Frans Hof van Cassatie: Arrest van 22 Februari 1967 (Frankrijk)

Datum :
22-02-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670222-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De schending der exclusiviteitsclausules van een contract houdend concessie van een bepaald gebied, die voorkomen in een overeenkomst gesloten "inter alios", maakt een daad uit van oneerlijke mededinging.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.