Frans Hof van Cassatie: Arrest van 5 November 1991 (Frankrijk)

Datum :
05-11-1991
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19911105-2
Rolnummer :

Samenvatting :

In het kader van een procedure van wijziging van een huwelijkscontract, kunnen de schuldeisers luidens artikel 882 Code Civil niet opkomen tegen een verdeling die voltrokken is, tenzij die buiten hun aanwezigheid heeft plaatsgehad en met miskenning van een door hen zelf aangegaan verzet. De rechter die in hoger beroep over dergelijk verzet uitspraak doet, oordeelt soeverein of de schuldeiser het bewijs heeft geleverd dat de verdeling geveinsd is en een verdoken schenking bevatte. Met de vaststelling dat niet bewezen is en evenmin beweerd wordt dat de kavel die aan de echtgenoot-schuldenaar, ondergewaardeerd was en dat de opleg die aan de andere echtgenoot verschuldigd was, niet zou zijn uitbetaald, verantwoordt de rechter in hoger beroep voldoende zijn beslissing.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.