Arbeidshof: Arrest van 20 Oktober 1995 (Gent (Brugge)). RG 94325

Datum :
20-10-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19951020-10
Rolnummer :
94325

Samenvatting :

Wanneer een rechtsgeldige dagvaarding werd betekend aan een bestaande vennootschap en alle vermeldingen voorgeschreven door de artikelen 43 en 702 GER. WB. vermeld werden, terwijl de werkgeefster een andere vennootschap is, is de nietigheid of de gebrekkigheid van de dagvaarding niet aan de orde. Evenmin is art. 867 GER.Wb. (nieuwe versie Wet 03.08.1992) van toepassing dat ook betrekking heeft op een verzuim of onregelmatigheid in de vorm van een proceshandeling. Het is niet omdat de heren X en Y beiden gedelegeerd bestuurder zijn in beide vennootschappen en omdat er bezwaarlijk kan ontkend worden dat zij niet op de hoogte waren van de vordering, dat kan gesteld worden dat de handeling haar doel heeft bereikt wat de wet ermee beoogt (art. 867 GER.Wb.) dit wil zeggen dat de juiste rechtspersoon werd gedagvaard.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.